fbpx

Tanker om gødskning af juletræer

Af: Allan Holm Nielsen, Flex Fertilizer System ApS

Det er nu ca 3 år siden vi her hos Flex Fertilizer System fik et tip fra en norsk juletræsavler om at vores gødninger var ret gode til juletræsproduktion, og han bad os om at sprede det gode budskab og hans erfaringer. De gik dengang ud på at placere en NPK startgødning om foråret og give en Foliar N+Ca+Mg gødning 3 gange i løbet af sommeren for at få en god kvalitet af træer – noget han så gav flotte grønne træer, flere sidegrene, mindre strækningsvækst og generelt bedre kvalitet.

Hent bestillingsseddel

Her kan du hente en bestillingsseddel til bestilling af gødning. Udfyld den og indsend til info@toppii.dk

Vi begyndte derfor at sætte os ind i juletræsproducenternes situation her i Danmark, og har afprøvet en række gødninger for effekt og tålsomhed på træerne. Og generelt er der ingen problemer med at anvende vores produkter i juletræer. De fungerer fint og er sikre at bruge.Vi oplevede desuden, at en del af de produkter der var på f.eks. micro-markedet var meget dyre – så dyre at de i praksis næsten ikke blev brugt. Og at der var særligt 3 kvalitetsproblemer hos avlerne:

  • bare skuldre, der skyldes Mg-mangel
  • røde nåle, der skyldes Ca-mangel i de unge nåle
  • algevækst

Efter at have talt dels med konsulenter og dels med forskere på Københavns Universitet (”Landbohøjskolen”) har vi desuden lært, at Mg og Ca ikke ser ud til at blive transporteret fra rod til ny nål første år – de problemer man ser opstår altså ved for dårligt optag året før, og skal man rette op på dem med kort varsel er det ikke muligt via roden. Man skal ind via ”bladet”=nålen.

Vi har derfor testet en række af væres N18/N22 bladgødninger og fundet, at de giver en hurtig effekt på farve (blev f.eks. demonstreret sidste år på Langesø juletræudstilling), og sammenholdt med de norske erfaringer med netop denne type gødninger, hvor der efterfølgende ikke er problemer med bare skuldre og røde nåle, kunne være indikation for at disse gødninger har en god effekt på næringsstoftilførsel til nålene.

Samlet set bringer vi derfor denne oversigt med gødninger vi har testet og mener der er god grund til at overveje, hvis man vil øge kvaliteten af sine træer, samtidig med at man passer på miljøet igennem mindre udvaskning og mindre overgødskning – og pengepungen ved at produkterne er fornuftigt prissat.

 

Til forårsgødskning, udbragt tidligt om foråret:

Basis NPK 15-2-6 m microer (recept 28,3) – til uddribling imellem rækkerne i foråret/løbet af året ved behov. 100-500 kg pr hektar.

Basis NP 10-7 med microer (recept 305,2) – til placering ved plantning eller uddribling ved højt P-behov. 50-300 kg pr hektar. Må ikke komme i kontakt med rødderne ved placering.

Basis N9 m Ca+B (recept 212,1) – til uddribling imellem rækkerne ved Ca-mangel og forebyggelse af røde nåle. 50-200 kg pr hektar.

Kan med fordel suppleres med f.eks. Patentkali for yderligere K og Mg tilførsel. Samt kalkning for Ca-tildeling.

Til bladgødskning, udbragt om sommeren (juni-juli-august):

Foliar N18 m Ca+Mg+B (recept 446,3, ca lige mængder Mg+Ca eller recelt 255,7, overvægt af Ca) – til forebyggelse af Mg og særligt Ca mangel. Udsprøjtes på nålene om sommeren, ca 50 kg/hektar pr gang. 8-14 dage imellem behandlingerne.

Foliar N22+Mg eller Foliar NK18+Mg (recept 120 og 121) til forebyggelse af Mg mangel og som blandingspartnere til Juletræsmicro. Udsprøjtes på nålene om sommeren, ca 50 kg/hektar pr gang. 8-14 imellem. Ved mindst 1:1 blanding med micro opnås optimal optagelighed, da det sænker blandingens POD værdi så det ikke tørrer ud.

Flex Juletræsmicro med alle essentielle microer i juletræs-optimeret forhold (recept 470) – blandbar med 120 og 121 for samtidig udbringning og bedre effekt. Ca 5-10 kg pr gang. Baseret på sulfat-holdige microer for mere skånsom virkemåde. Husk 0,1% klæbe-sprede middel (f.eks. Agropol).

 

Indsatsområder for gødningerne:

Basisgødningerne dækker den basale mængde næringsstoffer af. Ved at gemme lidt N til senere, mindskes risikoen for udvaskning. Den komplex-bundne fosfor er mere tilgængelig end normal granuleret fosfor, særligt ved placering. Microer sikrer at der er lidt af det hele til planten at starte på.

Det giver træerne en god start på året og man mindsker risikoen for at væksten går i stå tidligt i sæsonen. Ved placering ved plantning, kan man sikre træet næringsstoffer nok til de første 2 år ved at placere en koncentreret mængde ca 5-10 cm fra roden.

Foliar/blad-gødningerne dækker de svære næringsstoffer og sikrer at man kan behandle med kortere varsel ved evt. akutte næringsstof problemstillinger. Her tænkes særligt på Mg og Ca, så man undgår de to nævnte kvalitetsproblemer, bare skuldre og røde nåle. Det er stadig vigtigt at være på forkant. Desuden ser det ud til, at de alge-problemer der til tider opstår i kulturerne kan skyldes at træerne er stressede pga næringsstofmangler, og at det giver ”utætte”nåle så der siver næringsstoffer ud på nålens overflade. Ved at sikre velnærede træer uden mangler, bør disse problemer gå væk.

Gødningerne er farvekodet her på arket, så brun kan blandes med brun, blå med blå og grøn med grøn – hvis man får de behov/ideer. Bland ALDRIG Ca- og sulfat-holdige gødninger. Det giver bundfald med det samme. Og blandinger med Fe+P i samme mix skal bruges indenfor få timer, da den ikke er langtidsholdbar.

Ved f.eks. akut fosfor eller kali-mangel har vi også løsninger til det, lige som vi gerne hjælper med en total-plan hvor vi inddrager jordanalyser og udstyr i planlægningen. Bare sig til.

Oversigt og eksempler fra vedhæftede Excel ark:

 

For mere information, kontakt os gerne på f.eks info@flex-fertilizer.com

Hent bestillingsseddel

Her kan du hente en bestillingsseddel til bestilling af gødning. Udfyld den og indsend til info@toppii.dk